Precizări privind probele de aptitudini pentru admiterea la învățământul liceal vocațional în anul școlar 2021-2022