Proiectul Incluziune prin toleranță, joc si artă!

Proiectul Incluziune prin toleranță, joc si artă! își propune dezvoltarea conceptului de incluziune școlară prin stimularea participării la educaţie a copiilor romi, cu sprijinul părinților și al profesorilor. Disponibilitatea din ce în ce mai scăzută a elevilor de a participa cu interes la activităţi reprezintă o problemă. Elementele vizibile ale acestui fenomen sunt absenteismul, părăsirea timpurie a scolii, rezultatele slabe pe parcursul anului școlar și la examenele finale. Nevoile de formare ale cadrelor didactice din cele 5 școli partenere sunt legate de adaptarea deficitara a demersului didactic la particularitățile psiho-sociale ale elevilor, în vederea gestionării situației elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, in vederea minimizării ratei de abandon școlar și analfabetism funcțional.
Școlile implicate în proiect sunt din mediul urban și rural. Ele au o trăsătură comună: număr mare de elevi de etnie romă, ale căror familii constituie un grup etnic minoritar, tânăr și deosebit de sărac, ce se confruntă cu excluziunea pe piața muncii și a anumitor servicii. Astfel, principalele dificultăți întâmpinate sunt: lipsa cunoștințelor și a experienței în ceea ce privește educația interculturală și “exploatarea” diversității elevilor din cadrul școlii; lipsa unor resurse pentru a dezvolta programe și acțiuni de calitate pentru a sprijini minoritățile și în mod specific comunitatea romă; prejudecăți și neîncredere reciprocă între școli și comunitatea romă, astfel că unii romi văd școala ca pe un “teritoriu străin”, care nu le este familiar. Aceste școli au o relație slabă cu părinții romi, ceea ce are un efect direct asupra percepției părintelui în ceea ce privește școala, precum și asupra lipsei lor de cunoaștere și informare în legătură cu oportunitățile și avantajele unei educații continue pentru copiii lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *